ikona telefonu+48 601 414 909
05.2020 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany - Budynek hali z częścią biurową wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznym układem drogowym i halą namiotową - Kategoria xviii i xvi,
Łódź, ul. Nowy Józefów, działki nr ew. 35/3, 36/3 obręb p- 38
02.2020 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany - rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego AQUILA BRZEG o część produkcyjno – magazynową wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą.
Skarbimierz osiedle obręb 0160 dz. Ew. 184/97
49-318 Skarbimierz osiedle, ul. Parkowa 28.
03.2020 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany - Budynek produkcyjny z częścią biurową wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, lokalnej kanalizacji deszczowej do zbiornika odparowującego oraz wewnętrznym układem drogowym,
KATEGORIA XVIII I XVI
Wejherowo, ul. Budowlanych, działki nr ew. 10/21, 10/6. Obręb 0002.
01.2020 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany – rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków mieszkalnego i usługowego ze zmianą sposobu ich użytkowania na budynek o funkcji biurowo – usługowo – handlowej (pow. Sprzedaży do 1000m2) wraz z urządzeniami budowlanymi, ul. Sosnowa 4 i 4a, Dz. Ew. 9 i 10 ob. G-4, Łódź.
12.2019 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany - Budynek handlowo – usługowy w zespole zabudowy usługowej wraz z budową / przebudową instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, gazu oraz zbiornikiem retencyjnym na wodę deszczową, parkingiem wielostanowiskowym i budową wjazdu z ul. Armii krajowej,
Łódź, ul. Armii krajowej 37/39, Działka nr 341, 340, OBRĘB P-24, JEDN. EWID.106104_9.0024
05.2020 Instalacje wewnętrzne Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 4 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Zachodniej 56 w Łodzi, wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany/ wykonawczy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie:
• wewnętrznej instalacji wody użytkowej, wody ppoż i kanalizacji sanitarnej,
• wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
• wewnętrznej instalacji gazowej,
• zewnętrznej instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
04.2019 Opracowanie pełnobranżowe Projekt budowlany – instalacja wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb pomieszczeń cleanroom, RAVIMED Sp. z o.o. ul. Polna 54 05-119 Łajski.
Projekt realizowany w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" ze specjalistyczną firmą SANBUD CLEANROOM http://cleanroom-polska.pl specjalizującą się w budowie pomieszczeń czystych dla przemysłu.
08.2019 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany – rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Aluteam Polska o część produkcyjno – magazynową wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą.
Działki nr 1843/4; 1844 i 1845 ob. 0002
Ul. Brzeska 79, Bielsko – Biała
W zakresie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych.
05.2019 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany budynku biurowo – magazynowego wraz z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, elektryczną
Leszno, ul. Usługowa, dz. Nr 1292/3, ob. Zaborowo.
W zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych.
12.2018 Instalacje wewnętrzne Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 1 -Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905r. Nr 31 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany/ wykonawczy instalacji wewnętrznych w zakresie:
• wewnętrznej instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
• wewnętrznej instalacji gazowej,
• wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej,
• zewnętrznej instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
11.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt Budowlany – Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb pomieszczenia cleanroom klasy ISO7 /konfekcja/, ISO8 /śluza/ i ISO9 /produkcja/, RAMP sp. z o.o., ul. Jugosłowiańska 25a, 92-720 Łódź.
10.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany dla inwestycji - Zespół 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z garażem podziemnym wraz z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, elektryczną oraz dwoma zbiornikami szczelnymi na wodę deszczową i wewnętrznym układem drogowym. Łódź, ul. Konstantynowska 64c.
06.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany dla tematu: Remont Elewacji, Przebudowa, Budowa I Zmiana Sposobu Użytkowania Budynków, Budowa Altany I Placu Zabaw Z Infrastrukturą Techniczną I Zagospodarowaniem Terenu Oraz Termoizolacja Ścian (DZ. 225,223/1) - realizowany w ramach inwestycji pn:
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - projekt 4 - przebudowa budynków przy ul. Wschodniej 42 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w „systemie zaprojektuj i wybuduj”
05.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla tematu: Budowa budynku pompowni ppoż, zbiornika ppoż, fundamentu pod przyszłe zbiorniki magazynowe, ogrodzenie terenu z murem oporowym, instalacje zasilające budynek pompowni oraz nieutwardzona droga pożarowa wraz z ukształtowaniem terenu. Coko-Werk Polska Sp. z o.o. Ul. Langiewicza 52, 95-050 Konstantynów Łódzki.
02.2018 Instalacje wewnętrzne Remont konserwatorski elewacji obiektów wraz z przebudową otworów okiennych, schodów zewnętrznych, przekrycia studni i instalacji wewnętrznych realizowany w ramach inwestycji pn:
REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI – PROJEKT 5. REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OBIEKTÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 106 W ŁODZI W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

06.2018 Nadzory Nadzór inwestorski w zakresie instalacyjnym dla inwestycji: budowa budynku biurowo-mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym przy ulicy Taborowej na Warszawskim Ursynowie. Budynek sześcio-kondygnacyjny w najwyższym miejscu, stopniowo obniżany tarasami zielonymi do pięciu i czterech kondygnacji. W parterze usługi, biura zajmują kondygnację II i część III-ej i IV-ej, na pozostałych kondygnacjach mieszkania. Garaż na dwóch kondygnacjach podziemnych.
05.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany – budowa budynku biurowego ok.500m2, hali produkcyjnej ok.1000m2, hali magazynowej ok.3000m2 i budynku kotłowni, Żagań ul. Św. Michała dz. Nr 1956/13 w zakresie: instalacji wewnętrznych wodkan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji sprężonego powietrza i technologii kotłowni na paliwo stałe.
04.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt Wykonawczy - Drenaż opaskowy dla budynku Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi zlokalizowanej przy ul. Żubardzkiej 2a w Łodzi.
01.2018 Nadzory Zarządzanie oraz sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn ; „___ budowa nowych linii produkcyjnych – Float i VSG” (2nd float and VSG production line) w Osiedle Niewiadów 65, 97-225 Ujazd
02.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt Wykonawczy instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu dla rozbudowy budynku produkcyjno – magazynowego Geberit Ozorków - Ozorków ul. Adamówek 25
04.2018 Instalacje wewnętrzne Projekt Budowlany branży sanitarnej w zakresie: instalacji wewnętrznych wodkan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazowej oraz instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego (usługowego) o pow. ok. 370m2 i hali magazynowej z zapleczem socjalnym o pow. ok. 2900m2, Nowy Modlin, dz. Ew. 29/2, 29/3, 29/5, 29/7, 30 j. ew. 141405_2 Pomiechówek.
12.2017 Instalacje wewnętrzne Projekt Budowlany w zakresie: instalacji wewnętrznych wodkan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazowej oraz instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno magazynowego o pow. ok. 5700m2 z zapleczem socjalno – biurowym o pow. ok. 1400m2, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bałtowska, dz. Ew. 3/52, 3/53, 3/60, 3/61, ob. 28 arkusz 1.
09.2017 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany – remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku frontowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego 43 w Łodzi dz. ew. 514 ob. s-01,
w zakresie instalacji sanitarnych wodkan, co i gaz.
10.2017 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany zamienny:
Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi
Ul. Okólna 185, dz.nr ew. 61/2 obręb b-15, Łódź.

Zakres opracowania obejmuje:
1. rozdział istniejącej instalacji wody bytowo- gospodarczej na wodę bytową i wodę dla celów ppoż,
2. instalację wewnętrzną wody zimnej ppoż wraz z hydrantami,
3. sprawdzenie zaprojektowanych zabezpieczeń w istniejącej kotłowni olejowej,
4. instalację wewnętrzną wodkan,
5. instalację wewnętrzną CO wraz z kotłownią olejową,
12.2017 Instalacje wewnętrzne Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową DP2531E w Poddębicach w zakresie przebudowy odwodnienia w celu odprowadzenia wód opadowych z całej powierzchni nowego układu drogowego oraz przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w celu usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. Kosztorysy + specyfikacje techniczne.
07.2017 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany zamienny:
instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej lokali mieszkalnych dla Budynku A w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Zgierskiej 87/89 w Łodzi.
07.2017 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany rozbudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla obiektu produkcyjno magazynowego w Radomsku /pow. rozbudowy 10.000m2/

Zakres opracowania obejmuje:
1. rozbudowę instalacji wody bytowo gospodarczej dla części socjalnej /inst. wody p.poż. zasilającej hydranty wewnętrzne,
2 instalację kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w systemie podciśnieniowym dla rozbudowy hali,
3. instalację technologii podwęzła przygotowującego czynnik grzejny dla instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
4. rozbudowa istniejącej kotłowni parowej,
5. instalację ogrzewania dla rozbudowy hali,
6. instalację wentylacji mechanicznej dla rozbudowy hali,
7. system detekcji gazu LPG, CO,CO2 dla rozbudowywanej hali.
05.2017 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany - Budynek hali magazynowej z zapleczem socjalno-technicznym oraz budynkiem usługowym wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą - Nowy Modlin.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wewnętrznych w zakresie:
1. wewnętrznej instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku biurowego,
2. wewnętrznej instalacji wody użytkowej, wody ppoż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku hali magazynowej,
3. wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biurowego,
4. wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku hali magazynowej,
5. wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biurowego,
6. wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku hali magazynowej,
7. wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku biurowego,
8. wewnętrznej instalacji wentylacji dla budynku hali magazynowej.
9. Instalacji zbiornikowej LPG
03.2017 Instalacje wewnętrzne Projekt instalacji klimatyzacji technologicznej dla zakładów produkcji włókniny polipropylenowej. Układ nawiewno - wyciągowy 5 x 50.000 m3/h. Inwestor prywatny.
01.2017 Instalacje wewnętrzne Rewitalizacja Budynku Pofabrycznego przy ul. Senatorskiej 14/16 w Łodzi. Rozpoczęcie prac w zakresie wentylacji i klimatyzacji zgodnie z naszymi projektami. Roboty prowadzone przez firmę SEB-BUD Sebastian Grodnicki.
12.2016 Nadzory Nadzór inwestorski w zakresie instalacyjnym dla inwestycji: budowa budynku biurowo-magazynowego dla firmy K+L sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Manewrowej 7.
09.2016 Opracowanie pełnobranżowe Projekty prac remontowo - konserwatorskich w Sali Koncertowej Nr 10 i 11. Budynek Pałacu Karola Poznańskiego, główna siedziba Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32.
Zakres: architektura, instalacje sanitarne (C.O., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja), instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe.
06.2016 Instalacje wewnętrzne Rewitalizacja Budynku Pofabrycznego przy ul. Senatorskiej 14/16 w Łodzi.
Zakres: instalacje sanitarne (C.O., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja), instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe.
03.2016 Instalacje wewnętrzne Prace remontowe Domu Studenckiego Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a.
Zakres: instalacje sanitarne (C.O., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja), instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe.
12.2015 Instalacje wewnętrzne Rozbudowa budynku dawnej Harcówki na cele kształcenia sześciolatków, ul. Tatrzańska 69 A (Szkoła Podstawowa Nr 149 w Łodzi).
Zakres: instalacje sanitarne ? C.O.
10.2015 Instalacje wewnętrzne Instalacje przyłączeniowe wody, kanalizacji, sprężonego powietrza, wentylacji i instalacji elektrycznej dla projektowanej instalacji do produkcji surowca keratynowego. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27
90-570 Łódź.
Zakres: instalacje sanitarne (sprężone powietrze., wod.-kan., wentylacja mechaniczna), instalacje elektryczne.
10.2014 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany remontu pomieszczeń intensywnej terapii, w celu zwiększenia ilości stanowisk. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki W Łodzi.
Zakres: instalacje sanitarne (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
09.2014 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Ogrodowej 28d na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Zakres: instalacje sanitarne - wod.-kan., ppoż.
07.2014 Instalacje wewnętrzne Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego systemu nawadniania parku wraz z zasilaniem ze studni głębinowej przy
dawnym Pałacu Karola Poznańskiego w Łodzi, ul. Gdańska 32, Akademia Muzyczna w Łodzi.
Zakres: instalacje sanitarne - wod.-kan.,
04.2014 Instalacje wewnętrzne Projekt przebudowy i rozbudowy Budynku Marketingu, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, ul. Dubois 119.
Zakres: instalacje sanitarne (C.O., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
07.2013 Nadzory Nadzór inwestorski w zakresie instalacyjnym dla inwestycji: Remont budynku wielorodzinnego ul. Kilińskiego 15 w Łodzi, w ramach programu MIA100 Kamienic.
03.2013 Nadzory Nadzór inwestorski w zakresie instalacyjnym dla inwestycji: Remont budynku wielorodzinnego ul. Sterlinga 9 w Łodzi, w ramach programu MIA100 Kamienic.
02.2013 Instalacje wewnętrzne Projekt przebudowy części hali - przestrzeń socjalno - biurowa, Łubna, Gm. Góra Kalwaria, Ul. Łubińska, Dz. Nr 149/5.
Zakres: instalacje sanitarne (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
01.2013 Instalacje wewnętrzne Projekt dostosowania istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych w Kompleksie Biurowo - Magazynowym Błonie Wieś Pass.
Zakres: instalacje sanitarne (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
09.2012 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlano - wykonawczy dla potrzeb przebudowy i modernizacji zaplecza naukowo ? badawczego Instytutu Biochemii
Technicznej Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 4/10.
Zakres: instalacje sanitarne(C.O., C.T., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
07.2012 Opracowanie pełnobranżowe Projekt budowlano - wykonawczy : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY
ul. Radosna 2
działka nr 113/4, obręb Antoniew, gm. Aleksandrów Łódzki. Inwestor prywatny.
09.2012 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlano - wykonawczy dla potrzeb przebudowy Budynku Dworcowego na Stacji PKP w Sieradzu, ul. Kolejowa 9.
Zakres: instalacje sanitarne (C.O., wod.-kan.).
09.2012 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlano - wykonawczy dla potrzeb przebudowy laboratoriów w systemie jakości DPL i GMP, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr J. Nofera, ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 8; 91-348 Łódź.
Zakres: instalacje sanitarne(C.O., C.T., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
08.2012 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlano - wykonawczy dla potrzeb przebudowy połączenia Budynków G i F na poziomie III piętra, oraz utworzenia sali intensywnej opieki medycznej w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Poddębickim Centrum Zdrowia Spółka.
Zakres: instalacje sanitarne(C.O., C.T., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
06.2012 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlano - wykonawczy dla potrzeb przebudowy Oddziału Geriatrii w Zespole
Szpitalnym - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi.
Zakres: instalacje sanitarne(C.O., C.T., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
03.2012 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlano - wykonawczy nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza w kamienicy na funkcję mieszkalną wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, elektrycznymi, gazowymi i grzewczymi w Łodzi, Ul. Pogonowskiego 80.
Zakres: instalacje sanitarne(C.O., C.T., gaz, wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
12.2011 Nadzory Nadzór inwestorski w zakresie instalacyjnym dla inwestycji: ”Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I”
08.2011 Instalacje wewnętrzne Projekt budowlano - wykonawczy dla potrzeb przebudowy Kliniki Dermatologii należącej do kompleksu Szpitalnego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. WAM U.M., Łódź, Pl. Hallera 1.
Zakres: instalacje sanitarne (C.O., C.T., wod.-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
11.2010 Nadzory Nadzór inwestorski w zakresie instalacyjnym dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Legionów 61 w Łodzi.
Wszelkie prawa zastrzeżone. / All rights reserved. Wykonanie emest